Dysa – Wikipedia

Det finns tre typer av dysor: konvergenta, divergenta samt konvergent-divergenta dysor. En konvergent dysa smalnar av längs flödet, medan en divergent dysa breddas längs flödet. En konvergent-divergent dysa smalnar först av, för att sedan breddas igen, mest känt är lavalmunstycket. Se även. Strömningsmunstycke…