Suluape Tatau Samoa - Apia, Samoa - Local Business Facebook

Jul 18, 2018 · E mua le viiga ma le Faafetai I le Tapaau i le lagi auā na o ia ua mafai ai ona taunu’u ma le manuia le fa’amoemoe. I le Le Paia male mamalu o Samoa, faapea fo’i Le Paia o aiga galua, Faafetai i la outou tapuaiga ma le fa’amalosiau mai ua a’e ai ma le manuia le faamoemoe o le malofie, po’o le laei o Samoa ua ou laeiina.4.2/5(86)…

Interview with Samoan hand tap tattooist Su'a Peter ...

Su'a Peter Suluape is a master of the traditional hand tap tatau of Samoa. He is the son of world famous traditional hand-tap master, Su'a Suluape Aliava'a (Petelo) Sulape and his wife Asiasiga Suluape. He is the nephew of the tattooing legend, the late Paulo Suluape. As if this was not enough of a prestigious pedigree, the Suluape family is also a world respected family of traditional ...…

Amazon.com: Intenze Professional Tattoo Ink Suluape Black ...

Jun 23, 2018 · Intenze Professional Tattoo Ink Suluape Black 17 oz ... in a 17 oz bottle and is intended to give you the maximum richness AND detail that you’ve come to expect from INTENZE Tattoo Inks. Quote from Petelo Suluape: “I've been tattooing since I was a young man, using traditional inks. Now, so many years later, I can honestly say that Suluape ...3/5(12)…