*Enrecordar-se i recordar-se Fica-hi la llengua

L'altre dia una lectora em va demanar si era correcte l'ús de *enrecordar-se. Jo en aquell moment ja li vaig aclarir que no, però ara m'agradaria parlar-vos una mica més d'aquesta qüestió, de la manera més clara possible. En alguns parlars solem enganxar la partícula en a recordar-se i també a altres verbs, com ara riure's (enriure's) o fotre's (enfotre's).……

Download Microsoft Expression Encoder 4 from Official ...

Jul 19, 2010 · Important: A more recent version of Expression Encoder 4 is now available. Download Expression Encoder 4 with Service Pack 1 * * * * * Expression Encoder is an advanced audio/video-encoding and live-broadcasting application especially suited for generating content that takes full advantage of the rich graphic and interactive capability of Microsoft Silverlight playback scenarios. ……

ésAdir > enrecordar-se

Equivalent col·loquial de recordar-se.. En registres informals, especialment per fer més versemblants els diàlegs, podem integrar el clític en en aquest verb, sense que d'aquest canvi se'n derivin diferències sintàctiques o semàntiques.. Exemple: No em puc enrecordar de res. Formal: recordar-se d'algú o d'alguna cosa / recordar-se'n Informal: enrecordar-se d'algú o d'alguna cosa ...…