UBUHAMYA - Gukurira i Nyamirambo byatumye ahi ...

Jun 17, 2014 · Ubu buhamya ni ingenzi cyane, kuko bukubiyemo ubuzima yabayemo n’uburyo ahantu hashobora kuguhindura uko utifuzaga guhinduka mu buzima, akaba yemeza ko gukurira I Nyamirambo byamugizeho ingaruka zikomeye aho byatumye ahinduka imbata y’igitsina (ni ukuvuga guhora yifuza gukora imibonano mpuzamabitsina cyane).…

MUKOBWA NAWE MUHUNGU DORE UKO WAFATA NEZA …

Aug 27, 2017 · Mukobwa dore uko wafata neza umuhungu mukundana 1.muhe umwanya 2. Irinde kumufuhira 3. Wimusaba byinshi 4. Irinde Kumukeka ko yaba aguca inyuma 5. Mukunde n'umutima wawe wose Muhungu dore uko wafata neza umukobwa mukundana muhe amafaranga Ndavuzengo muhe amafaranga Ntukibagirwe kumuha amafaranga Icara wizeyeko wamuhaye amafranga Muvandi, ……